Кога стрелките на часовникот ќе се спојат, во 00:00 часот, од тишината – звук се роди. Тоа бев знај јас, во таа прекрасна минута ти го честитав роденденот на глас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *