Да го имаш здравјето на каменот, да ја дочекаш староста на орлите, да ја имаш љубовта од бајките и парите од банките. Доволно е??? 😛

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *