Јас им простувам на пријателите кои ме озборуваат, но не и на оние кои ми ги пренесуваат тие озборувања.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *