Одеднаш ненадејно со тивки чекори зачекори по патот до моето срце во кое вратата одамна се беше отворила. Во најтешките моменти, од МОЈОТ живот ти беше тука, како ѕвезда мeѓy темните 

облаци ми даде надеж КОЈа ми е како светлник за да го нajдaм вистинскиот пат во ЖИВОТОТ. И затоа, благодарен сум ти за се што направи за мене, што направи моето срце да израсне само за тебе!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *