Ти си мојот живот, без твојата љубов Јас сум НИКОЈ и ништо. Без тебе МОЈОТ живот веќе не вреди. МОЈОТ живот го носи твоето име, но ако името се изryби, нема смисла да се живее

без име. Ти посакувам со друг да бидеш посреќна бидејќи, бидејќи ние мораме да се разделиме…Збоryм засекогаш ќе те носам во срцето, и вечно ќе те чувам во него…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *