Ја сакам зашто ceкојдневно е со мене и не ме напушта.

Ја сакам зашто ми краде насмевки ВОЗДИШКИ.

 Ја сакам зашто е дел од моето секојдневие и најдобар пријател во осаменоста.

Ја сакам зашто ми ветува убаво утро, пријатен сон, неизвесно секојдневие.

Ја сакам МОЈАТА ПОМИСЛА за тебе зашто искрено никогаш не ме изневерила, напуштила, тука е постојано, тука молчешкум ми се искрадува…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *