Никогаш не игнорирајте ги оние кои се грижат за вас, затоа што еден ден…

 

Никогаш не игнорирајте ги оние кои се грижат за вас, затоа што еден ден
ќе сфатите дека, собирајќи камења
сте изгубиле ДИЈАМАНТ. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *