Едно мало девојче со нејзиниот татко поминуваа преку еден мост. Татко и беше исплашен, па милно му рече на девојчето:
– Мила, те молам држи ми ја раката за да не паднеш во реката.
Малото девојче рече:

Едно мало девојче со нејзиниот татко поминуваа преку еден мост. Татко и беше исплашен, па милно му рече на девојчето:
– Мила, те молам држи ми ја раката за да не паднеш во реката.
Малото девојче рече:

– Не, татo, ти држи ми ја раката.

– Што е разликата ? – праша збунетиот татко.

– Има голема разлика тато. Доколку јас ја држам твојата рака и нешто ми се случи, има шанси да ти ја пуштам раката. Но доколку ти ја држиш мојата рака, со сигурност знам дека што и да се случи, ТИ НИКОГАШ НЕМА ДА ЈА ПУШТИШ МОЈАТА РАКА !!!

Таткото беше многу изненаден од одговорот на својата ќерка, се навали над неа ја крена во своите раце, ја прегрна силно, ја бакна, а потоа смело преминаа од другата страна на реката.

Во секоја врска, ДОВЕРБАТА е најважната работа која ги ВРЗУВА ДВАЈЦАТА, затоа,
ДРЖЕТЕ ЈА СЕКОГАШ РАКАТА БОЖЈА КОЈА НЕМА ДА ВЕ ИСПУШТИ НИКОГАШ ШТО И ДА ВИ СЛУЧУВА ВО ЖИВОТОТ !!!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *