Ако при секоја помисла на тебе

од небото паѓа по една ѕвезда, тогаш сигурно…

Ако при секоја помисла на тебе од небото паѓа по една ѕвезда, тогаш сигурно и месечината би знаела што е тоа осаменост!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *