Тајна љубов е онаа која се труди да ги воспостави двете…

Тајна љубов е онаа која се труди да ги воспостави двете битија на љубовта во рамнотежа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *