Љубовта е невидлива сила што управува со светот. Љубовта е силна како смртта, менува, но останува непроменета. 

-К.Дјибран

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *