Никој што премногу сака не е будала, тоа е особина што многу рееетки личности на планетава можат да ја поседуваат и претставува привилегија на Големите Луѓе!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *