Само споменот e идол кој никогаш не овенува под тешките удари на жестоката судбина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *