Љубовта е како заразна болест: колку повеќе човекот се плаши од неа, толку повеќе е изложен на неа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *