Ако некогаш нешто те потсети на мене и на мојата љубов кон тебе,

те молам не мрази ме, сети се дека…

Ако некогаш нешто те потсети на мене и на мојата љубов кон тебе,
те молам не мрази ме, сети се дека некогаш сме биле заедно,
иако тоа не траеше толку долго колку што трае мојата
љубов за тебе. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *