Ако човековото срце застанува да си почине при качувањето на височините на љубовта, тоа ретко кога се запира на стрмната удолнина на чувството на омраза.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *