Да бидиме разделени од личноста која ја сакаме е среќа во споредба со живеењето со личност која ја мразиме.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *