Понекогаш зборовите се премногу сиромашни за да го кажат сето она што се крие во срцето.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *