Во љубовта е потребно трипати длабоко да се вдише и трипати добро да се промисли, па дури тогаш да се направи глупоста која од почетокот сме имале намера да ја направиме.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *