Нека благост ја победи лутината. Нека доброто го совлада злото. Нека алчниот го освојат дарови. Нека лажливецот ја надигра вистината. Нека на омразата преку љубовта и дојде крај.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *