Ракијата и виното со пари го пиет, водата бадијава ет и не ја пиет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *