Во секоја боја има светлина, во секој камен спие кристал, а во секое срце има безброј желби. Една од моите е тебе да ти се исполнат сите замислени.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *