Ако некој те повреди немој да враќаш

– заборави го него, 

тоа ќе му биде…


Ако некој те повреди
немој да враќаш – заборави го него,
тоа ќе му биде
најголема казна. 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *