Во телото здравје, во душата мир, во мислите радост, во срцето младост,во љубовта среќа. Сето ова го рекол Исус кога се родил и навистина се роди.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *