Сакам да знам дали си во состојба да ја видиш убавината на мојата душа па секој ден да можеш да црпиш инспирација за својот живот од нејзината присутност.

Сакам бар за момент да не мислиш на никој друг освен на нас двајца, да ми се посветиш само мене и да ја спознаеш и осетиш оваа љубов. Љубов која гори во мене.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *