Некогаш го бараме она што го немаме, го зборуваме она што не го мислиме, го правиме она што не го сакаме и ги сакаме оние на кои не им значиме.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *