Најсреќните луѓе на светот работат во текот на цела година она што сакаат да го работат на летување.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *