… И како што бидува меѓу оние кои се сакаат, со време почнуваат да личат еден на друг. Почнуваат секојдневно да ги јадат оние слатки кои прв пат ги јаделе кога се…

… И како што бидува меѓу оние кои се сакаат, со време почнуваат да личат еден на друг. Почнуваат секојдневно да ги јадат оние слатки кои прв пат ги јаделе
кога се запознале. Едниот ја започнува мислата, а другиот ја завршува, следејќи ја до танчина. Чекорат со ист чекор и доволен им е само поглед па да почнат
да се смеат, а на присутните да не им биде јасно, ни повод, ни видлива причина за сето тоа …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *