Училиштето на искуството е најдоброто училиште, но додека да го завршиш, веќе си престар за да го употребуваш.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *