Како што ги вадел цилиндрите од моторот, механичарот забележува дека во работилницата влегува еден од најпознатите КАРДИОЛОЗИ, кој е дојден за сервис на сопствениот автомобил. Од крајот на гаражата, механичарот го вика докторот да оди до кај него…


Како што ги вадел цилиндрите од моторот, механичарот забележува дека во работилницата влегува еден од најпознатите КАРДИОЛОЗИ, кој е дојден за сервис на сопствениот автомобил. Од крајот на гаражата, механичарот го вика докторот да оди до кај него. Малку зачуден кардиологот тргнува накај механичарот. Мајсторот се исправа, ги забришува рацете и филозофски прашува:

– ” Па ДОКТОРЕ, гледај го ова. Јас исто така отворам срца, ги вадам вентилите, ги средувам, ставам нови делови и кога ќе завршам се тоа ќе работи како ново. Па како тоа ти ги земаш големите пари, кога во основа и ти и јас ја работиме истата работа? “

Докторот се наведнува над моторот и му шепнува на механичарот:

– ПРИЈАТЕЛЕ : ПРОБАЈ ДА ГО НАПРАВИШ ТОА СО ВКЛУЧЕН МОТОР!


{fcomment}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *