… Кога го гледаме светот кон ЖЕНАТА…

се јавуваат многу СОМНЕЖИ…

Но кога помислуваме на ЉУБОВТА од МАЈКАТА сите…Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *