Никогаш не е лесно да се вратиш назад на минатото, но секој човек може да почне сега и да направи нов крај во неговиот живот.

~ Сандра Апостоловска ~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *