Чуден е животниот пат…
Можеби некогаш ќе ме пронајдеш онаму каде што мојата животна приказна завршува, твојата почнува, а каде нашата животна приказна застанала…


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *