Интересни фотографии од 70-тите и 80-тите години, како изгледал еден летен одмор тогаш и споредба со тоа како изгледа еден летен одмор денес. Некогаш тоа го правеле на поинаков начин додека денес доста поразлично. Која варијанта би ја одбрале вие???

Интересни фотографии од 70-тите и 80-тите години, како изгледал еден летен одмор тогаш и споредба со тоа како изгледа еден летен одмор денес. Некогаш тоа го правеле на поинаков начин додека денес доста поразлично. Која варијанта би ја одбрале вие???


Некогаш и сега 01

Некогаш и сега 0

Некогаш и сега 03

Некогаш и сега 04

Некогаш и сега 05

Некогаш и сега 06

Некогаш и сега 07

Некогаш и сега 08

Некогаш и сега 09

Некогаш и сега 10

Некогаш и сега 11

Некогаш и сега 13

Некогаш и сега 14

Некогаш и сега 15

Некогаш и сега 16


{fcomment}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *