Пристигна и летото а со него и прекрасните летни спортови кои како еден од најинтересните спортови е сурфањето. Овој пат слики од девојки кои сурфаат и кои баш успеале да го фатат вистинскиот бран. Дали вие го фативте вашиот вистински бран???

Пристигна и летото а со него и прекрасните летни спортови кои како еден од најинтересните спортови е сурфањето. Овој пат слики од девојки кои сурфаат и кои баш успеале да го фатат вистинскиот бран. Дали вие го фативте вашиот вистински бран???


Сурфање 02

Сурфање 03

Сурфање 05

Сурфање 06

Сурфање 07

Сурфање 08

Сурфање 09

Сурфање 10


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *