Интересни фотографии, реклами од добро познатото француско Рено 4. Колку за информација иначе Рено 4 се произведувало помеѓу 1961 до 1992. Првиот милион на Рено 4 бил произведен на 1 Февруари 1966, за помалце од 4 години од кога почнач да се произведува овој автобомил кој пред се бил наменет како фамилијарен автомобил и доста популарен во тие години.

Интересни фотографии, реклами од добро познатото француско Рено 4. Колку за информација иначе Рено 4 се произведувало помеѓу 1961 до 1992. Првиот милион на Рено 4 бил произведен на 1 Февруари 1966, за помалце од 4 години од кога почнач да се произведува овој автобомил кој пред се бил наменет како фамилијарен автомобил и доста популарен во тие години.


Рено 4 - внатрешноста на моторот

Реклама за рено 4

Различни бои од моделот на Рено 4

Врвот е напа дестинација - Рено 4

Ромачника со Рено 4

На две тркала Рено 4

Рено 4 во селска средина

Внатрешен излгед на Рено 4

Рено 4 во работна атмосфера

Внатрешен ентериер на Рено 4

Внатрешноста на Рено 4

Рено 4


{fcomment}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *