Како тоа изгледа по светот.

Додека кај нас барем малку се трудат нашите татковци на градот што поинтересно да го украсат нашиот, вашиот град, во светот се случува нешто друго. Во прилог погледнете ги фотографиите како тоа изгледа по другите градови низ светот и како изгледаат нивните плоштади, улици, куќи украсени и светлосно декорирани по повод новогодишните празници. Едноставно ве прави да се чуствувате како да се наоѓате во некоја бајка или филм.

Ужиавјте…

Како тоа изгледа по светот.

Додека кај нас барем малку се трудат нашите татковци на градот што поинтересно да го украсат нашиот, вашиот град, во светот се случува нешто друго. Во прилог погледнете ги фотографиите како тоа изгледа по другите градови низ светот и како изгледаат нивните плоштади, улици, куќи украсени и светлосно декорирани по повод новогодишните празници. Едноставно ве прави да се чуствувате како да се наоѓате во некоја бајка или филм.

Ужиавјте…


Новогодишно украсување 01

Новогодишно украсување 0

Новогодишно украсување 03

Новогодишно украсување 04

Новогодишно украсување 05

Новогодишно украсување 06

Новогодишно украсување 07

Новогодишно украсување 08

Новогодишно украсување 09

Новогодишно украсување 10

Новогодишно украсување 11

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *