Дали ти си Тој – светилник кон кој мојте сништа пловат?

Дај побргу одговори!-Дур не заминам во Земјата каде ветрот мојот глас го замолчува.

Дали ти си Тој- на твои образи ли снегулки се топеа?

Дај побргу одговори!- Дури не залутале чекори мои покрај кејот осамен.

Дали ти си Тој- чиј глас ластовици го придружуваат?

Дали ме…

Дали ти си Тој


Дали ти си Тој – светилник кон кој мојте сништа пловат?

Дај побргу одговори!-Дур не заминам во Земјата каде ветрот мојот глас го замолчува.

Дали ти си Тој- на твои образи ли снегулки се топеа?

Дај побргу одговори!- Дури не залутале чекори мои покрај кејот осамен.

Дали ти си Тој- чиј глас ластовици го придружуваат?

Дали ме повикуваш низ сон, одговори побргу!-Дури не заспијам со Утеха под перници мокри.

Дали ти си Тој- чиј парфем низ коси го чувствувам?

Одговори побргу , дури туѓи дланки не ги погалиле образиве мои-Ожалостени.

Милица  Пашовска


{fcomment}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *