Правила и услови на користење

Правила и услови за користење на SMS Пораки Веб сајтот www.smsporaki.mk и услугите приложени во него функционираат согласно со условите и правилата, спомнати подолу. Според тоа, ако корисникот не се согласува со едно или повеќе од правилата за користењето на веб сајтот, тој има право да се воздржи од неговото користење ( без разлика дали […]