Јас им простувам на…

Јас им простувам на пријателите кои ме озборуваат, но не и на оние кои ми ги пренесуваат тие озборувања.