Училиштето на искуството…

Училиштето на искуството е најдоброто училиште, но додека да го завршиш, веќе си престар за да го употребуваш.