Ми требаш…

Ми требаш како сонцето на зората, како срцето на телото, како ноќта на ѕвездите, како…