Вистинскиот пријател е…

Вистинскиот пријател е како пламенот на свеќата. Неговата светлина доаѓа до израз кога станува потемно.